Снимка-интернет Медиапол


Българо-американската кредитна банка (БАКБ) сключи споразумение с японската компания "Токушукай Инк" за придобиването на "Токуда Банк" АД. Новината беше обявена във вторник чрез съобщение на уебсайта на Българската фондова борса.

Споразумението е между БАКБ като купувач и "Токушукай Инк." като продавач, за закупуването на 6,796,250 безналични поименни акции на стойност 10 лева всяка, които представляват 99.94% от капитала на "Токуда Банк" АД.

Сделката за придобиване на акциите е обвързана с получаването на всички необходими регулаторни одобрения и разрешения от компетентните органи.

След като информацията беше публикувана, акциите на БАКБ, чиито най-голям акционер е Цветелина Бориславова, както и чрез нейния фонд "Си Ес Ай Еф", се повишиха с 23.3% до 9 лева, което увеличи пазарната капитализация на банката със 222 милиона лева. Тази информация бе първоначално потвърдена от уебсайта на "Дневник".

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара