Снимка-интернет

Фондът за превенция на престъпността ИГА организира информационна среща за проекта "Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона", финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

 Целта е да се подобри статутът и достъпът на децата в ромски общности в Пазарджик, Пловдив и Лом. Проектът включва създаването на Център за консултиране и правна помощ за децата, партньорство с местни институции и активно участие на общността. До момента са проведени работни срещи и подписани споразумения за партньорство, а 120 деца са получили консултиране и помощ.

 Проектът също така предоставя социална, правна и психологическа помощ на децата от ромските общности.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара