Днес се проведе предизборна среща с кандидатът за Народен Представител Осман Мурадов , ръководството на ДПС  и  жителите на квартал Изток  в град Пазарджик. Срещата започна с разходка по улиците на квартала, където се запознаха отблизо с ежедневните предизвикателства, пред които са изправени жителите.

След тази среща Осман Мурадов подчерта във своя фейсбук профил  следните  проблеми и поетите ангажименти за решаването им : 

Трагично състояние на инфраструктурата
Жителите не скриха своето недоволство и споделиха редица сериозни проблеми, с които се сблъскват ежедневно. Основните оплаквания бяха свързани с лошото състояние на канализационната мрежа, липсата на асфалтирани улици и липсата на улично осветление. Тези проблеми създават неудобства и опасности за жителите, особено през нощта и в дъждовни дни.

Поет ангажимент за решаване на проблемите
В отговор на жалбите и тревогите на гражданите, поехме ангажимент да проведем среща с общинския кмет. Целта на тази среща ще бъде да се обсъдят конкретни стъпки за проектиране и реконструкция на улиците Огоста, Петко Д. Петков и Тополница.

Търсене на финансиране
За реализацията на тези проекти ще бъде потърсено финансиране от Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Освен това, ще се кандидатства за средства по Програмата за финансиране на общините от държавния бюджет. 

Заключение
Предизборната среща с жителите на кв. Изток и ж.к. Ябълките беше важна стъпка в посока решаване на належащите инфраструктурни проблеми в тези райони. 

Гласувайте с номер 28 

Купуването и продаването на гласове е престъпление ! 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара