Снимка-интернет Знаме

В края на миналата седмица министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и кметът на община Панагюрище Петър Каменски подписаха Споразумения за финансиране на обекти по Инвестиционната програма за общински проекти от Закона за държавния бюджет. 

Едното Споразумение е за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Интелигентно улично осветление на град Панагюрище“. 

Финансирането е в размер на 1 милион 560 хиляди лева. Другото Споразумение е за „Благоустройство на ул.“Кръстьо Гешанов от км 0+000 00 до км 0+547.00“ и за 662 хил. и 400 лева. Средствата за двата проекта се предоставят от държавния бюджет чрез МРРБ, а срокът за изпълнение е до 31 декември 2026 г. Освен това, на 20 февруари 2024 г. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Панагюрище сключиха Споразумение, съгласно което МРРБ предоставя на Община Панагюрище 150 000 лева за цялостната реализация на проект „Изготвяне на технически проект за обект: „Основен ремонт на Театър дом-паметник“. Срокът на изпълнение на проекта е също до 31 декември 2026 година.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара