Снимка: 24часа

Кметът на община Велинград, д-р Костадин Коев, заедно с главния счетоводител Тодор Масларов, подписаха две споразумения с МРРБ. Първото споразумение е относно проектирането на улична инфраструктура и реконструкцията на водопроводни клонове в квартал Каменица, които ще бъдат финансирани със средства от държавния бюджет. Второто споразумение засяга реални строително-монтажни работи за реконструкция на водопроводни клонове и възстановяване на асфалтова настилка.

В рамките на първото споразумение се предвижда проектирането на ремонт и рехабилитация на 10 улици в квартал Каменица. Тези улици включват "Крупская", "Бялата скала", "Тодор Узунов", "Крайречна", "Скриеница", "Стою Калпазанов", "Д. Дебелянов", "М. Драгинов", "Беговица" и ул. "Юрий Венелин" (от "Бялата скала" до "Т. Узунов"). През февруари беше сключено споразумение за финансиране на проектирането на водопроводната мрежа за същите улици.

Относно второто споразумение, то финансира реални строително-монтажни работи за реконструкция на водопроводни клонове в квартал Каменица и възстановяване на асфалтова настилка. През 2019 година бяха подменени водопроводите по три улици - "Г. Кирков", "Христо Смирненски" и "Милеви скали". С настоящото споразумение се финализира реконструирането на разпределителни водопроводи с обща дължина над 4,5 км по улиците, заключени във вътрешността на триъгълника. Възстановяват се напълно уличните мрежи на "Димитър Полянов", "Владая", "Кокиче", "Радецки", "Гогол", "Банска", "Полк. Борис Дрангов", "Стража", "Р. Княгиня", "Арапчал", както и участъци от две улици: "Неофит Рилски" (от "Милеви скали" до "Георги Кирков") и "Н. Островски" (от "Владая" до "Милеви скали").

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара