Снимка-интернет

На сесията на 25 януари 2024 г. Общинският съвет на Велинград успешно гласува решения по общо 37 точки от дневния ред за само 37 минути. Новите съветници постигнаха и подобриха рекордите, поставени от предишните им представители през мандата 2019-2023 г. Председателят Димитър Гечев представи точките, след което бяха гласувани, като само съветникът Емил Моллов направи кратко изказване. Кметът Костадин Коев присъства на сесията, но не взе думата. Предложението на кмета за изменение в регулацията на Кооперативния пазар, което преди бе оттеглено, беше внесено отново, но съветниците го определиха като скандално и то бе оттеглено. Кметът отговори писмено на едно от питанията на съветника Стефан Малинов, докато питанието на Надежда Ключкова остана без отговор.

PZ News
PZ News
Редактор

1 Коментара

Публикувай коментар

1 коментара