Снимка-интернет Знаме

Двадесет и пет проекта на общини, кметства, училища, детски комплекс и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2024“. Кампанията е организирана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) под мотото „Обичам природата и аз участвам“.

Финансирани проекти
През 2024 година, средства в размер до 15 000 лева ще бъдат предоставени за проектни предложения на следните общини:

Септември – 4 проекта
Сърница – 3 проекта
Брацигово – 2 проекта
Пазарджик – 1 проект
Белово – 1 проект
Велинград – 1 проект


Допълнително, финансиране до 7500 лева ще получат 10 начални, основни и средни училища от региона, детския комплекс в гр. Белово и две детски градини – „Райна Княгиня“ в гр. Панагюрище и „Еделвайс“ в гр. Велинград.

Основни дейности по проектите
Проектите, които ще бъдат финансирани, включват разнообразни дейности за подобряване на околната среда и насърчаване на екологична култура. Основните дейности са:

Изграждане на спортни съоръжения
Създаване на детски площадки и кътове за отдих
Обновяване на парково пространство
Формиране на екологична култура
 

Проектите на училищата и детските градини са насочени към:

Създаване на зелени класни стаи и природни лаборатории на открито
Обособяване на еко-кътове
Облагородяване на училищния двор
Създаване на условия за спорт и игри на открито
 

Заключение
Тези проекти ще допринесат значително за подобряване на жизнената среда и условията за обучение и игра на децата в област Пазарджик. Финансирането от кампанията „Чиста околна среда 2024“ ще помогне за реализирането на инициативи, които насърчават екологичното съзнание и активното участие на младите хора в опазването на природата.

 

 

 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара