Енергийният регулатор санкционира ядрената електроцентрала на България за нарушения на регламента за търговия с електроенергия и търговия с вътрешна информация при две сделки на борсата. 

Глобата е 604 064 лв. и е първата от Комисията за енергийно и водно регулиране по този регламент. Това е четвъртото решение на регулатора за налагане на санкции на енергийни дружества за злоупотреби на пазара на едро с енергия.

 Комисията продължава да разследва други производства за нарушения на пазара на енергия и вътрешна информация. Целта е да се предотвратят злоупотреби и да се гарантира прозрачност и справедливи цени на електроенергията и природния газ.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара