Към 11:00 часа днес, в Пазарджишка област за избор на народни представители в новия парламент са гласували 19 361 души от общо 234 703 имащи право на вот. Това представлява 8,25% избирателна активност в 13-ти многомандатен избирателен район (МИР) - Пазарджик.

По общини най-високата избирателна активност е регистрирана в Сърница, където 17,64% от избирателите са упражнили правото си на глас. Следват Лесичово с 13,16%, Батак с 11,41% и Стрелча с 11,26%. Най-ниската активност е в Брацигово – 5,46%, Велинград – 6,70% и Пазарджик – 6,82%. Данните за останалите общини могат да се видят в таблицата по-долу.

Община    Избирателна активност (%)
Сърница    17.64%
Лесичово    13.16%
Батак    11.41%
Стрелча    11.26%
Брацигово    5.46%
Велинград    6.70%
Пазарджик    6.82%


Активността за Европейския парламент
Данните от гласуването за Европейски парламент не се различават съществено. Общата избирателна активност за областта е 7,86%, или 18 277 души са дали своя вот. Най-висока активност отново е регистрирана в община Сърница – 17,64%, докато най-ниска е в община Брацигово – 5,28%.

Избирателната активност показва значителни различия по общини, като най-активните избиратели са в малките общини като Сърница и Лесичово, докато в по-големите като Пазарджик и Велинград активността е по-ниска. Това отразява различни фактори, които влияят на мотивацията на гражданите да гласуват в различните райони.


Избирателната активност в Пазарджишка област към 11:00 часа показва, че въпреки предизвикателствата, свързани с организацията и провеждането на изборите, гражданите продължават да упражняват своето право на глас. Разликите в активността по общини подчертават разнообразието в политическите нагласи и ангажираността на избирателите в различните части на областта.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара