Снимка-интернет

Изпълнителната агенция по горите спря дейността на пет обекта за добив, съхранение и преработка на дървесина в резултат на масова проверка от екипи на различни регионални дирекции и агенции по горите в района на РДГ Берковица. Общо са установени 36 нарушения, включително нередовно водене на дневник и неработещи системи за видео наблюдение в обектите за съхранение на дървесина. Три цеха са били затворени поради нарушения. Дейността на два обекта за добив на дървесина е спряна поради неправилно маркиране и незаконна сеч. Също така, са установени случаи на незаконна сеч на дървета в селските земи, които са обект на допълнителна проверка. Проверени са също седем моторни превозни средства, като са съставени два акта за нарушения. Контролните дейности в горските територии по цялата страна продължават.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара