Във връзка с Дело № 313 - МИ от 30.10.2023г. По подадени жалби от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, Б.М., А.С.Н., С.А.Т., с които същите обжалват резултатите от изборите от 29.10.2023, ВАС отмени взетото от Административен съд - Пазарджик решение 674/13.11.2023г.

С решение № 1626/12.02.2024г. - 4 то отделение ВАС постанови Решение с което отменя горепосоченото решение на Адмистративен съд - Пазарджик и постановява отваряне на всички посочени секции от жалбоподателите и повторно преброяване в тях на всички бюлетини.

Какво установиха представителите на заинтересованите страни при отваряне на чувалите с бюлетини:

- В голяма част от проверените секции, при отварянето им, се установи, че много от валидните бюлетини бяха опаковани B пакети с надпис НЕВАЛИДНИ, както и случаи в които в пакети с невалидни бюлетини се установиха валидни такива.

Най фрапиращият случай е в СИК №57 /ОУ "Любен Каравелов“ - гр.Пазарджик/, в която 95% от общият брой невалидни бюлетини се оказаха напълно валидни, с правилно и четливо попълнени избор за партия и преференция.

При броене на бюлетините се установи, че действителните преференции за много от кандидатите на различни партии, не са отразени коректно в секционните протоколи.

Друг случай на сериозни и фрапиращи нарушения на изборните правила са в секции №161 и 162 в с.Говедаре и 151, 152, 153 в с Алеко Константиново.

В горе посочените секции голяма част от пакета с невалидни бюлетини се оказаха нови, сякаш не пипнати с ръка, без никакъв знак, нито в квадрачето за партия, нито в кръгчето за преференция. В повечето от тези невалидни бюлетини, на гърба им липсваха задължителните печати.

Направи впечатление на присъстващите, че на голяма част от бюлетините в горната и долна им част, където се късат отрязъците, липсва обичайната следа, която се получава при скъсан, перфориран отрязък. Отрязъците изглеждаха сякаш са рязани умишлено с ножица.

И най-фрапиращият случай е в с.Добровница секция №164

При отваряне на чувала с бюлетини, се установи, че 296 бр. валидни бюлетини за избор на общински съветници ЛИПСВАТ!

КОГА, КАК, КЪДЕ, И С КАКВА ЦЕЛ са извадени от чувала?

И дали това не се е случило и в останалите 117 секции в Община Пазарджик, които не бяха отворени?

Друга странност:
В Архитектурна зала, в административната сграда на Община Пазарджик, в която вещите лица, в присъствието на
представители на партии и жалбоподатели се извършваше преброяването на бюлетините, за изненада на всички се забелязаха 37 кашона или 29 600 бр. неизползвани бюлетини за избор на общински съветници, съхранявани вече 7 месеца в същата зала, без да им е осигурена охрана. Съгласно изборния кодекс същите е следвало да бъдат унищожени веднага след изборите, с оглед на това да се предотврати евентуалното им използване след прюключване на изборния ден за манипулиране на изборните резултати. По този начин всеки с нечисти намерения и користни цели е имал достъп до тази зала. Това в известна степен би обяснило и липсата на 296 бр. бюлетини от чувала в с.Добровница.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара