Снимка-интернет БНР

Министерският съвет одобри годишните разчети за средствата от Европейския съюз за Държавния фонд „Земеделие” за 2024 година. Общият бюджет е 3 209,29 млн. лева, от които 2 752,99 млн. лева са от ЕС, а 456,3 млн. лева са от националния бюджет. 

Средствата ще бъдат използвани за директни плащания на площ, пазарни мерки, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, както и за стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Отделно, предвидени са 997,01 млн. лв. за развитие на селските райони, като основните плащания ще бъдат насочени към инвестиции в материални активи, развитие на стопанството, обновяване на селските райони и други. 

За директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието са определени 1 620,28 млн. лв., а за пазарни мерки и други схеми са предвидени 137,63 млн. лв. За Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. са разчетени 44,99 млн. лв.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара