Снимка-интернет

Министерството на Образованието отпусна близо 4,5 милиона лева за изграждане на физкултурни салони за Община Пазарджик.

 Три училища - НУ "Васил Друмев" (1,489,388 лв.), ОУ "Отец Паисий" с. Говедаре (1,490,332 лв.), и НУ "Васил Левски" (1,490,057 лв.) получиха финансиране за проекти. 

Кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, подчертава ангажимента си към децата и обещава прозрачен контрол върху използването на средствата за децата, за да се избегнат злоупотреби и да се осигури качествено оборудване и условия за тях.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара