Снимка-интернет

На традиционната си пресконференция кметът на община Пазарджик, Петър Куленски, представи отчет за последния месец. Той първо сподели, че бюджетът на Общината е приет, като бяха осигурени средства за всички важни дейности. Новата структура на Общината бе приета, включвайки първата фигура на главен архитект по ЗУТ.

Общинският съвет одобри промени в Наредбата за финансиране на спортните дейности, разширявайки обхвата на общинските субсидии за спортните клубове. Промени бяха внесени и в наредбата за общинските жилища, където цената се базира върху пазарната стойност с намаление в зависимост от периода на ползване.

Стартира кампанията "Чиста детска пролет", насочена към подобряване на детските площадки. Подписани са десет договора с МРРБ за финансиране на проекти, а още пет са на подписване, общият финансов обем за общината е 50 милиона лева.

Бяха заявени допълнителни средства за реновиране на Белодробната болница и проектирането на приют за бездомни животни. Куленски отбеляза и изграждането на три физкултурни салона в училища в града и в селото Говедаре.

Три от общинските паркинги вече се управляват от общината, а цената на паркиране ще бъде актуализирана, като остава по-евтина от предишната. Изчистването на фасадата на Младежкия дом ще започне.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара