Според последната справка на Националния статистически институт (НСИ), територията на България за периода към 31 декември 2023 г. е с минимално намаление спрямо предишната година. Данните от НСИ, базирани на цифрови модели на кадастралната карта на страната, показват, че територията е 110 996,76 кв. км.

През 2022 г. НСИ публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на страната, като по този начин установи, че към 31 декември 2021 г. територията на България е била 110 996,84 кв. км.

Според справката на НСИ към 31 декември 2023 г., най-голяма площ в страната заемат земеделските територии, които са 54,5% от общата територия, и горските територии, които са 33,3%. Урбанизираните територии съставляват близо 4,8% от територията на страната.

В сравнение с предишната година, към 31 декември 2021 г., най-голяма площ са заемали също земеделските територии (54,60%) и горските територии (33,13%), докато урбанизираните територии са били около 4,62% от територията на страната.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара