Снимка-интернет

Националната електрическа компания (НЕК) подготвя обществена поръчка за изграждане на батерия за съхранение на електроенергия на площадката на ВЕЦ Въча 1. Това обяви изпълнителният директор на компанията Мартин Георгиев по време на събитие, отбелязващо завършването на рехабилитацията на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина Клисура.

Проектът предвижда инсталирането на батерия с капацитет за съхранение от 10 мегаватчаса, с прогнозна стойност около 5 милиона лева. НЕК също така проучва възможностите за инсталиране на подобни съоръжения и на други хидроцентрали под нейно управление. Тези инициативи обаче са на етап анализ и включват разговори с местните общини за изясняване на статута на терените.

Основната цел на този проект е да се увеличи ефективността при използването на хидропотенциала на страната и да се постигне по-добро балансиране на енергийната система. Това ще позволи по-гъвкаво управление на енергията в зависимост от моментното производство и потребление от различни източници.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара