Въведение
Община Стрелча стартира втори значим проект в рамките на десет дни, насочен към подобряване на жизнените условия за жителите и гостите на града. След началото на ремонтните дейности на общинската сграда на поликлиниката, в местността Скумсале започна ремонтът на водохващането към Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) на града. Този проект е от ключово значение, тъй като съоръжението, построено през 1937 г., е в окаяно състояние с водни загуби над 80%.

Цели и обхват на проекта
Проектът включва изграждане на нова бетонна конструкция в долната част на съществуващото водохващане. Тази конструкция ще бъде част от съществуващия бент, съответстваща на неговата височина и дължина. На фронталната част на водното течение ще бъде монтирана метална решетка от INOX, тип „Коанда“. Водата, преминала през решетката, ще се отвежда към събирателен канал и след това към отвеждащия водопровод до ПСПВ Стрелча. Освен това, ще бъде изграден отвор – изпускател, затворен със савак.

Очаквани резултати
Новата конструкция и решетка ще имат множество ползи:

Подобрено качество на водата: Решетката ще филтрира водата, като предотврати влизането на клони, листа, иглички, пясък, чакъл, глина и почва.
Намаляване на водните загуби: Ремонтът на старото съоръжение ще помогне за значително намаляване на водните загуби, които в момента надвишават 80%.
Елиминиране на разходите за поддръжка: Подобренията ще намалят разходите за ерозия, повреди и блокиране на тръбопроводите и съоръженията.
Облекчаване на труда на служителите: Работата на служителите на водното дружество ще бъде значително облекчена, тъй като новата система ще намали необходимостта от физическо отстраняване на наносите и повредите в труднодостъпни условия.


Коментар от кмета на общината
Кметът на община Стрелча, инж. Георги Павлов, подчерта значението на проекта за подобряване на чистотата на водата и намаляване на оперативните разходи. Той отбеляза, че новата система ще осигури по-ефективна работа на водопреносната мрежа и ще намали риска от повреди и блокирания.

Финансиране
Проектът „Ремонт, реконструкция на водохващането към Пречиствателна станция за питейни води, гр. Стрелча” е финансиран от държавния бюджет на Република България. Това демонстрира ангажираността на държавата към подобряване на инфраструктурата в по-малките населени места и осигуряване на по-добри условия за живот на техните жители.

Заключение
Започването на този проект е значителна стъпка към осигуряване на по-чиста и ефективна водоснабдителна система за Стрелча. С реализацията му жителите и гостите на града ще могат да се възползват от подобрено качество на питейната вода и по-надеждна водоснабдителна мрежа.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара