Снимка-интернет Знаме

Преподавателите от НСА „Васил Левски“, д-р Мария Янчева и д-р Петя Миланова, посетиха Спортното училище в град Пазарджик, представяйки възможностите за обучение в академията. 

Срещата беше интересна за учениците, които задаваха много въпроси. Д-р Янчева обясни начините на кандидатстване, различните специалности и спортните дисциплини, като бакалавърските специалности "Треньор по вид спорт" и "Учител по физическо възпитание" бяха от особен интерес. Учениците бяха запознати и с уникалната спортна и учебна база на НСА, където студентите получават стипендии и имат различни удобства. Те научиха също, че се организират интересни спортни курсове и игри, а също и участие в обучението на деца. 

В събитието бяха представени и някои известни спортисти на България, които са завършили и преподават в НСА. През 2023 г. завърши първият випуск на Спортното училище, като над половината от учениците продължиха образованието си в НСА.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара