Областната организация на БЧК в Пазарджик проведе своето 67-то Общо отчетно събрание със значително присъствие на гости от различни сфери. 

Областният управител на Пазарджик, г-жа Валентина Кайтазова, приветства делегатите. През 2023 година организацията отчете ръст във всички дейности, включително повишен брой на членове, доброволци и проекти с външни дарители. 

Финансовите средства, изразходвани за проекти, достигат 1 216 694.00 лева, като помощ бе предоставена на 13 311 социално слаби граждани. Обучени са 2 160 кандидат-шофьори и 133 са обучените на работно място.

 Организирани са 23 кръводарителски акции, участвали са 617 дарители. Членовете на БЧК са 7500, а доброволците са положили общо 6 063 часа доброволен труд през 2023 година. Г-н Валентин Пеев и г-жа Славита Джамбазова изразиха висока оценка за работата на организацията през отчетния период.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара