Областната организация на ДПС в Пазарджик днес регистрира пълна листа с кандидати за народни представители в 50-тото Народно събрание. 
Принципът за приемственост отново е спазен, за да продължаваме да развиваме и надграждаме постигнатото през годините, да работим в посока нашите населени места да продължат да се развиват по европейски модел.

Съставът на листата е следният:

1. Искра Димитрова
Михайлова-Копарова
2. Небие Исмет Кабак
3. Осман Акчай Мурадов
4.Айредин Мустафа Еюпов
5. Цанко Бенчов Молов
6. Мустафа Фейзи Алиш
7. Мехмед Муса Мандраджиев
8. Асан Метин Садьк
9. Веселина Николаева Димитрова
10. Фатима Юсуф Дьбева
11. Самир Айдьн Коджаали
12. Мустафа Хюсеин Бухов
13. Юлиян Емилов Лещаров
14. Муса Мехмедали
Мандраджи
15. Ибрахим Али Фатих
16. Исмаил Ахмедов Сираков

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара