Снимка-интернет

Общината Ракитово получи одобрение за финансиране от Министерството на образованието и науката за проекта на нова сграда в детската градина "Митко Палаузов", като замества съществуващата постройка (бараката) и осигурява оборудването й.

Новата сграда ще има капацитет от 99 места, разпределени в 1 яслена група с 8 деца, 1 смесена група с 16 деца и 3 предучилищни групи по 25 деца. Изграждането на нова, съвременна и удобна сграда ще реши проблема с липсата на места за най-малките и ще осигури по-добри условия за 4-годишните, за които предучилищната подготовка е задължителна.

Следва подписване на договора с МОН и избор на изпълнител, като изграждането на двуетажната сграда ще започне в най-кратък срок. Според плана, тя трябва да бъде завършена в рамките на 24 месеца.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара