Снимка-интернет Марица

Общинските съветници одобриха безлихвен заем от 11 млн. лева, предотвратявайки съдебни дела и избягвайки принудително събиране на задължения. Средствата ще покрият стари дългове, включително задължения по отпадъци и възстановяване на отклонени държавни средства. Дискусиите включваха искане за по-подробна информация от групата "Новото време", което не беше прието. Кметът подчерта важността на заема за предотвратяване на разноски и лихви в бъдеще. Дебатите включваха и идеята за съдебен иск срещу предишното ръководство за незаконосъобразни разходи.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара