На днешната сесия съветниците гласуваха за безплатен първи час на паркинга на болница "Хигия" за автомобилите на пациенти, съгласно предложението на кмета Петър Куленски за актуализиране на концесионния договор. 

Паркингът е концесиониран от април 2009 година, но срокът на договора изтича следващия месец, поради което беше искано удължаването му. Създадено е споразумение, включващо нова алинея, позволяваща безплатен първи час на паркинга за пациентите на болницата, базирана на медико-статистически данни. 

Срокът на договора бе удължен с 60 месеца до 2029 година, с актуализирано годишно концесионно възнаграждение. Община Пазарджик управлява четири обществени паркинга в града, където цената на паркиране е 1,50 лв. на час. Според пресмятанията, приходите от паркинга пред "Хигия" се очаква да бъдат около 20 000 лв. годишно, като годишната концесионна вноска е 6688,71 лв.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара