Снимка-интернет Марица

Пазарджик ще бъде домакин на практическо обучение на бъдещи акушерки и лекарски асистенти
Общинският съвет на Пазарджик одобри споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив, което ще даде възможност на студенти от професионалното направление „Здравни грижи“ да провеждат своето практическо обучение в града. Специалностите, обхванати от споразумението, са „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

Обучение на 24 студенти в Пазарджик
Директорът на дирекция „Образование и култура“ Весела Тодорова съобщи, че в Пазарджик ще се обучават по 12 студенти от всяка специалност. Това означава, че общо 24 студенти ще имат възможността да придобиват своите практически умения в града, което ще допринесе за повишаване на качеството на здравните грижи в региона.

Инвестиции в инфраструктура и оборудване
За да се осигури подходяща база за обучението, кметът Петър Куленски посочи, че е необходимо да бъдат ремонтирани още два кабинета на първия етаж в сградата на бившия Институт за детски учителки, където ще се провеждат занятията. Ремонтът ще струва около 50 000 лева без ДДС, а за оборудване на кабинетите ще са нужни още 90 000 лева. Така цялата инвестиция ще възлезе на около 150 000 лева.

Планове за бъдещ филиал на Медицински университет – Пловдив
Кметът Куленски също така обяви, че ако бъде подготвена базата на втория и третия етаж на Учителския институт, през учебната година 2025/26 в Пазарджик може да бъде открит филиал на Медицински университет – Пловдив. Това е значителна стъпка напред за града, която би привлякла повече студенти и професионалисти в областта на здравните грижи.

Заключение
Споразумението между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив е значима инициатива, която ще предостави възможности за практическо обучение на студенти в ключови здравни специалности. С инвестициите в инфраструктура и оборудване, градът се подготвя за по-големи амбиции – откриване на филиал на университета, което би имало дългосрочен положителен ефект върху местната общност и здравните услуги в региона.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара