Снимка-интернет ПА1

Във официално писмо с номер  ЦИК-ЕПНС-05-36/16 от 15.04.2024 г., което бе изпратено до Централната избирателна комисия (ЦИК) от областния управител на Пазарджик  с  приложение към писмото е и протокол от 14.04.2024 г., който документира проведените консултации при областния управител относно състава на Районната избирателна комисия (РИК), заедно с предложенията на участващите партии и коалиции, както и с приложените към тях документи.

На тези консултации участваха представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От документацията стана ясно, че са били спазени изискванията на Изборния кодекс относно провеждането на консултациите, като участвалите партии и коалиции представиха предложение за състава на РИК, включващо изискваните документи съгласно закона.

Въпреки проведените консултации при областния управител, участниците не успяха да постигнат съгласие относно състава на Районната избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, и по-конкретно чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5, както и с Решение № 3051-ЕП/НС от 9 април 2024 г., Централната избирателна комисия взема следното решение:

Назначава се Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки със състав от 13 членове, както следва:

Председател: Антони Христосков Върбев
Заместник-председател: Христина Геомарова Ганчева
Заместник-председател: Васил Цветанов Стефанов
Заместник-председател: Елена Кръстева Попова
Заместник-председател: Кръстьо Йорданов Костадинов
Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев
Членове: Янчо Николов Дрянов, Боряна Чавдарова Дунгарова, Лъчезар Николаев Минев, Христо Николов Вълков, Иванка Василева Гатина, Юсуф Ахмедов Мехмедов, Христина Георгиева Дачева.
 

Районната избирателна комисия ще започне своята работа на 20 април 2024 година.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара