Снимка-интернет БТВ

Новата административна структура на Общината Пазарджик, продажбата на общинските жилища и финансирането на спортни дейности бяха отбелязани като ключови промени, обсъдени и приети от Общинския съвет през февруари, съобщи кметът Петър Куленски. 

Във връзка с бюджета за 2024 г., въпреки трудностите от наследството, бяха осигурени средства за всички необходими дейности. Новата административна структура включва нови ресори и зам.-кметове, както и въвеждане на позицията на главен архитект, съобразно закона.

 Промените в наредбата за финансиране на спортните дейности разширяват обхвата на получаване на субсидии от общината за клубовете, съобразно законодателството за физическо възпитание и спорт. 

Относно продажбата на общинските жилища, се въведе база на пазарната стойност, като администрацията се стреми да осигури по-ефективен контрол върху тяхното използване. Наемателите сега ще имат свои партиди за разходите за ток и вода, а Общината ще действа по сигнали за злоупотреби, особено по отношение на общинските гаражи, чиито цени не са актуализирани и които се отдават под наем на цени, надвишаващи тези за годишен наем.
 

PZ News
PZ News
Редактор

4 Коментара

Публикувай коментар

4 коментара