Източник: iStock

Актуализираният Интегриран план за енергетика и климат в България предлага редица мерки, включително забрана за внос на стари автомобили и по-високи данъци за замърсяващите превозни средства. В сектора на транспорта се предвиждат няколко инициативи, включително модернизиране на автомобилния парк чрез ограничения върху вноса на употребявани превозни средства с екологична категория под Евро 4. Целта е да се намали наличието на стари дизелови превозни средства на пазара. Освен това, се планира отнемане на регистрацията на превозни средства, които не отговарят на емисионните стандарти, както и предоставяне на субсидии за изваждане на старите дизелови автомобили от употреба.

В плана се предвижда и създаването на зони с ниски емисии в случаи, когато замърсяването на въздуха представлява риск за здравето на хората или за околната среда. Тези зони ще определят общинските съвети и могат да включват ограничения за движение на моторни превозни средства.

Освен това, планът насърчава използването на хибридни и електрически автомобили, като предвижда стандарти за консумация на енергия и емисии. Собствениците на стари и замърсяващи автомобили ще плащат по-високи данъци, докато за новите енергийно ефективни превозни средства ще се предоставят субсидии и данъчни кредити.

Планът също така обхваща и други области като повишаване на енергийната ефективност в сградите, като се насърчава използването на възобновяеми енергийни източници и ефективни системи за отопление и охлаждане. Всички тези мерки са насочени към намаляване на емисиите на въглероден диоксид и подобряване на качеството на въздуха в страната.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара