През април държавният бюджет на България записва излишък от 600 милиона лева, което е 0.3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. 

Приходите на бюджета са нараснали с около 14.5% спрямо предходната година. През изминалия месец са извършени извънредни разходи за майските пенсии и великденска надбавка за най-бедните пенсионери.

 Голям еднократен приход за бюджета е печалбата на Българската народна банка за 2023 година в размер на 660 милиона лева. Приходите на фиска към края на април 2024 г. са нараснали с около 14.5%, като данъчните приходи са увеличени със 2.9 милиарда лева спрямо предходната година.

 В същото време, бюджетните разходи към април 2024 г. възлизат на 22.1 милиарда лева, което е 27.1% от годишните разчети. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че през март са възстановени средства в размер на 1.2 милиарда лева за общински проекти.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара