Един от ключовите проекти за общината вече е със сключен договор. На предишни минути в пленарната зала се проведе начална пресконференция относно Проект ИСУН № BG16FFPR002-5.001-0002 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“, в рамките на процедура № BG16FFPR002-5.001, с наименование „За по-чист въздух!“, по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 година. Общата стойност на проекта е 48 699 163 лева, от които 41 395 163 лева се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 7 304 000 лева се финансират от държавния бюджет. Проектът има срок от 60 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029 година.

Заместник-кметът Любомир Гечев, Радослав Пешалов – управител на Областния информационен център (ОИЦ) в Пазарджик и други експерти по проекта бяха налични за въпроси от страна на медиите и представителите на институциите.

През средата на март Общината подписа административен договор с оперативната програма, който гарантира финансирането на инициативата. Заместник-кметът Любомир Гечев, който е и ръководител на проекта, предостави подробности, подчертавайки, че основната цел на проекта е намаляване на замърсяването на въздуха.

„Това е проект с изключително значение за нашата община. Изследванията, проведени през годините, показват, че нивото на фини прахови частици в община Пазарджик е изключително високо. Основната цел на проекта е замяна на старите отоплителни уреди – основно на твърдо гориво (дърва и въглища), които са основният източник на замърсяване. Планирано е около 9300 броя стари уреди на дърва и въглища да бъдат заменени с алтернативни източници на отопление като климатици, термопомпи и пелетни камини. До момента са подадени 2200 молби от жители на общината, като предварителните проучвания показват, че обхватът ще включва около 5500 домакинства – което означава, че има голямо поле за допълнителни кандидатствания“, сподели Гечев.

Избраните изпълнители за информационната кампания ще предоставят подробна информация на гражданите относно начина на кандидатстване. Заместването на уредите е планирано да започне през текущия отоплителен сезон.

Заявления за участие в проекта могат да бъдат подавани всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Пазарджик, както и в кметствата на населените места. Възможно е кандидатстване и по електронна поща на адрес [email protected]

За повече информация се свържете на телефоните 034 402 213, 034 402 230 и 034 446 209 или посетете уебсайта www.pazardzhik.bg. Информацията се съдържа и в разпространяваната от Община Пазарджик брошура „За по-чист въздух! За Пазарджик“.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара