Директорът на РЗИ Пазарджик, д-р Димитър Савов, удължава срока на временните противоепидемични мерки в област Пазарджик до 9-ти февруари 2024 година, съгласно заповедта му, която влиза в сила от 3-ти февруари. Предприетите мерки включват:

Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца.


Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.
Преустановяване на посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.


Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училища, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара