Снимка-интернет Телемедия

На 9 юни 2024 г. се проведоха изборите за 50-о Народно събрание на Република България. Според първите резултати, предоставени от социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, в парламента ще влязат шест партии. В тази статия ще анализираме данните от тези агенции и ще разгледаме разпределението на мандатите.

Данни от „Алфа Рисърч“
Според „Алфа Рисърч“, разпределението на гласовете е както следва:

ГЕРБ-СДС: 26,2%
ПП-ДБ: 15,7%
"Възраждане": 14,5%
ДПС: 14,3%
БСП: 9,1%
„Има такъв народ“: 5,8%
Избирателната активност според „Алфа Рисърч“ е 31,4%, като 2,4% от избирателите са отбелязали, че не подкрепят никого. Разпределението на мандатите в парламента изглежда по този начин:

ГЕРБ-СДС: 73
ПП-ДБ: 44
"Възраждане": 41
ДПС: 40
БСП: 26
„Има такъв народ“: 16
 

Данни от „Маркет ЛИНКС“
Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват следното разпределение на гласовете:

ГЕРБ-СДС: 28,4%
ДПС: 15,6%
ПП-ДБ: 15,4%
„Възраждане“: 13%
БСП: 8%
„Има такъв народ“: 6,7%
Според „Маркет ЛИНКС“ избирателната активност е 34,3%, като 3,2% от избирателите са отбелязали, че не подкрепят никого. Разпределението на мандатите е както следва:

ГЕРБ-СДС: 78
ДПС: 43
ПП-ДБ: 42
„Възраждане“: 36
БСП: 22
„Има такъв народ“: 19
Сравнителен анализ
От данните на двете социологически агенции се вижда, че и двете прогнозират влизането на шест партии в следващия парламент. Въпреки че процентите на подкрепа и броят на мандатите се различават леко, ГЕРБ-СДС води с най-голям процент гласове и мандати и при двете агенции.

Основните разлики в резултатите включват:

Подкрепата за ГЕРБ-СДС: „Маркет ЛИНКС“ прогнозира малко по-висок процент (28,4%) в сравнение с „Алфа Рисърч“ (26,2%).
Подкрепата за ДПС: „Маркет ЛИНКС“ отрежда на ДПС второ място с 15,6%, докато „Алфа Рисърч“ го поставя на четвърто място с 14,3%.
Подкрепата за „Възраждане“: „Алфа Рисърч“ дава на „Възраждане“ 14,5%, докато „Маркет ЛИНКС“ прогнозира 13%.
 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара