Снимка-интернет

Общината Ракитово ще започне процес на възстановяване, след като спечели ключов проект за развитието на местните минерални води, съобщи кметът Георги Холянов.

 Финансирането, осигурено от Националния доверителен фонд, ще позволи ремонт на инфраструктурата за пренос на минерални води, включително подмяна на топлопровод с нова тръба с дължина 1515 м.

 Новата инфраструктура ще осигури по-ефективно използване на минералните води, което ще допринесе за икономически растеж и ще създаде възможности за екологосъобразно развитие на общината чрез подобрена инфраструктура и развитие на туризма.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара