Това обсъждане предостави възможност на обществеността да се запознае с експертните мнения и становища на различни специалисти от Пазарджик, включително представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите и Камарата на строителите.

На събитието беше представено експертното становище на лицензиран експерт-реставратор, назначен по изискване на Министерството на културата. Присъстващите бяха информирани за резултатите от пробите, направени на терен, за почистване по механичен и химичен път. Бяха разгледани три варианта за почистване на фасадата на Младежкия дом, всеки от които има своите предимства и недостатъци:

1. *Химичен вариант* – Това е най-скъпият метод, който действа добре при мрамора, но не е ефективен при почистването на варовика поради порьозността на материала.
2. *Механичен вариант (с песъкоструйка)* – Това е най-бързият и достъпен метод. Недостатъкът е, че отнема от материала, отваря нови пори и съществува риск част от плочките да се счупят под натиска на силната струя.
3. *Цялостна подмяна на фасадата с мрамор и варовик* – Този метод най-добре запазва визията на оригиналните материали, но ще наруши автентичността на сградата.

Всички опции бяха обсъдени и с автора на Младежкия дом, проф. д.н. арх. Тодор Кръстев, който до последно се стремеше сградата да не бъде боядисана, но това не беше постигнато. В крайна сметка, се стигна до консенсус, че най-доброто решение е комбинация от няколко метода. Мраморът, поради гладката си повърхност, ще се почисти с химически разтворители, а варовикът ще бъде подменен там, където не може да се почисти нито по химичен, нито по механичен път.

Кметът Куленски подчерта, че въпреки стремежа да бъдат максимално открити пред гражданите, фасадата няма да може да бъде възстановена на 100% в предишния си вид заради боята, навлязла в порите на материала и вложените при боядисването скъпо-струващи грундове.

Предстоят нови проби на терен, след което обществеността ще бъде информирана за резултатите, преди да бъде взето крайното решение и да се премине към изпълнение.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара