Община Пазарджик прие  представители от Северна Македония и Гърция, които посетиха града по проекта "Young Eco Inspectors". Проектът, стартиран през 2022 г., се финансира от програма "Еразъм +", с цел повишаване на екологичното съзнание сред учениците и формиране на знания и умения за по-екологична и устойчива икономика.

 Фокусът е върху борбата с градското замърсяване и насърчаване на устойчиви практики. Сътрудничеството на местни власти, енергийни агенции и неправителствени организации подпомага цялостен и устойчив подход за справяне с екологичните проблеми. 

Дейностите през настоящата седмица включват подобряване на уменията за работа в екип, критично мислене и изследване на екологични предизвикателства, чрез смесени трансгранични екипи. Активното трансгранично сътрудничество ще финализира образователната програма за опазване на околната среда, използвайки различни технологии и методи. 

Програмата включва специален образователен концерт от Ансамбъл Пазарджик, който отбелязва културния обмен между държавите, участващи в проекта.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара