Снимка-интернет Фокус

Според заповедта на директора на РЗИ Пазарджик, д-р Димитър Савов, учебният процес и извънкласните занимания в област Пазарджик ще бъдат спрени за периода от 31.01.2024 г. до 02.02.2024 г. Взето е решение след анализ на епидемичната обстановка, която показва увеличение на заболяемостта от грип и ОРЗ, особено сред децата от 5 до 14 години, от 15 до 29 години и от 0 до 4 години.

Останалите противоепидемични мерки включват преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца, преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации, забрана за посещения на външни лица в лечебните заведения и въвеждане на стриктен филтър в детските заведения. Временните мерки остават в сила до 02 февруари 2024 година.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара