На среща проведена на 19.05.2024г. с жителите на кв. „Изток“ в Пазарджик, кандидат-депутатите от Движението за права и свободи (ДПС) обсъдиха основните проблеми, пред които са изправени местните жители. Квартал „Изток“, един от най-големите и неуредени квартали в областния град, се бори с редица сериозни предизвикателства, сред които лошата инфраструктура и високата безработица, които принуждават много хора да емигрират в чужбина в търсене на по-добър живот.

Основни проблеми и предложени решения:


Един от лидерите на квартала - Райко Живков, открито сподели своите притеснения и желания за промяна, като основните въпроси, поставени за обсъждане от него, се отнасяха до необходимостта от подобряване на инфраструктурата и създаване на повече работни места. Лошите пътища, липсата на основни удобства и недостатъчната поддръжка на обществени пространства са сред проблемите, които сериозно влияят върху качеството на живот в квартала.

От своя страна кандидат-депутатката от ДПС - Небие Кабак, акцентира върху значимостта на образованието като ключов компонент за провеждането на успешна демографска политика. Тя подчерта, че предучилищното, училищното, университетското и продължаващото образование играят решаваща роля за развитието на региона и страната като цяло.

Ролята на образованието в демографската политика :
Кандидат-депутатите отправиха призив към родителите да насърчават децата си да посещават училище и да се стремят към по-високо образование. Според тях, подготовката на кадри и специалисти в средното и висшето образование е от решаващо значение за посрещане на нуждите на пазара на труда и за индустриалното и технологично развитие на България.

Представените от ДПС решения включват:

Модернизация и дигитализация на образователния процес и учебната база.
Близко сътрудничество с бизнеса и индустрията за осъвременяване на учебни програми и специалности.
Равен достъп до качествено образование за всички.
Програмно финансиране на училищното образование.
Съвременно обучение, квалификация и продължаваща квалификация за учители.
Възможности за изучаване на майчин език.
Изучаване на поне един допълнителен официален език на ЕС на етап средно образование и два в университетите.
Устойчиво законодателство.
Развитие на академичния състав.
Образованието като път към европейския пазар на труда
ДПС вярва, че качественото образование отваря вратите на европейския пазар на труда, който включва и българския. Съвременни и съгласувани с индустрията програми за квалификация, преквалификация и обучение през целия живот могат да модернизират профила на работната сила и трябва да бъдат част от програмите за преход към зелена икономика.

Участие в европейски програми и развитие на спорта
Кандидат-депутатите подчертаха важността на участието на български ученици и студенти в хоризонталните програми за обмен като „Еразъм“, както и в европейските програми за безплатни билети за културни забележителности. Те също така акцентираха на необходимостта от държавна и местна политика за стипендии и подкрепа на ученици и студенти. Развитието на училищния и академичен спорт беше посочено като условие за здрави поколения и въпрос на национална политика.

Заключение
Срещата на ДПС с жителите на кв. „Изток“ в Пазарджик подчерта значимостта на образованието и инфраструктурата за развитието на региона. Проблемите, с които се сблъскват местните жители, могат да бъдат решени чрез комплексен подход, включващ модернизация на образователната система и сътрудничество с индустрията. Тези мерки, според ДПС, ще допринесат за подобряване на качеството на живот и ще отворят нови възможности пред младите хора в региона.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара