Снимка-интернет

Предупреждават за увеличение на сметките за ток поради повишено потребление през зимата. Статистика показва  нарастване на консумацията на електрическа енергия, особено за отопление. Данните на "Електрохолд" отразяват значителен ръст в средното потребление през декември 2023 г. и януари 2024 г. Експертите препоръчват мерки за енергийна ефективност, включително намаляване на отоплението, правилна температура и изолация на домовете. Подчертава се влиянието на използването на електроенергия за отопление в увеличаването на разходите.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара