През 2023 г. в България 88.5% от домакинствата имат интернет в домовете си, с нарастване от 1.2 процентни пункта спрямо предходната година. В област Пазарджик 83.2% от домакинствата имат достъп до интернет, намалявайки с 1.9 процентни пункта. За този регион се отбелязва увеличение в използването на интернет сред лицата между 16 и 74 години, като мъжете са по-активни. Интернетът се използва за взаимодействие с административни органи от 15.5% от населението в област Пазарджик. Електронната търговия в Южен централен район показва нараснал дял от 38.7%, увеличавайки се с 16.9 процентни пункта.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара