Снимка-интернет Марица

В общинския съвет на Пазарджик е внесено предложение да се намали размерът на възнагражденията на общинските съветници от 45% на 20% от заплатата на кмета. Ако това предложение бъде прието, техните месечни доходи няма да надхвърлят 1000 лева.

Тази идея възниква след като общинските съветници увеличиха заплатата на кмета на Пазарджик от 2500 на 4900 лева, като съгласно правилника, това повишение води и до автоматично увеличаване на заплатата на председателя на общинския съвет.

Предложението за намаляване на заплатите на съветниците е инициирано от Николай Пъндезов от групата "Развитие за Пазарджик", като мотивацията е финансовата тежест, която общината носи. Той оценява, че това ще спести над 2 милиона лева за четиригодишния период.

Въпреки това, има и противници на идеята за намаляване на възнагражденията на общинските съветници до 1000 лева, които ще изразят своите становища на редовното заседание на общинския съвет на 25 април.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара