Заместник-кметът на Пазарджик, Таня Колчакова-Янева, заяви, че : Общината вече има приета Наредба за финансиране на спортните дейности, което осигурява подкрепа за спортните клубове. 

Освен това, са разработени проекти за закупуване на спортни съоръжения за селата и за издаване на книги на местни автори. Подготвя се и богата програма за Празника на Пазарджик.

 В областта на културата и образованието, планът включва конкурс за нов художествен ръководител на Ансамбъл "Пазарджик" и разширяване на програмата на Симфоничния оркестър.

 В образованието, приет е Годишен план за личностно развитие, а обсъждат се възможности за създаване на филиал на висше учебно заведение.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара