Изказване на народният представител Осман Мурадов: 

,,В първия приемен ден от новата година бях в областния център гр. Пазарджик. Там се срещнах с хора от града и околните села, които бяха дошли да споделят проблемите и вижданията си за развитието на местата, в които живеят. Основният им проблем е водоснабдяването, канализацията и неасфалтираните улици. Среща проведох и с представител от социален център (Център за работа с деца на улицата) с.Ал. Константиново. В този център се извършват различни услуги на деца от 8 до 14 години. Част от дейностите са свързани с осигуряване на безопасна и защитена среда, за стимулиране на личностно, физическо и душевно развитие на всяко дете. В центъра са настанени над 30 дечица и обещах в скоро време да ги посетим и зарадваме с лакомства, дрехи и играчки ! Имах удоволствието да се срещна и с г-н Пламен Илиев, който е председател на съюза на слепите в гр. Пазарджик. Той постави исканията си, свързани със спортния клуб на слепите в града и желанието си членовете активно да могат да ползват базата и да спортуват активно със специалните уреди и игри, предназначени за техните потребности. Поех ангажимент в най-кратък срок да организираме среща с общинския кмет г-н Куленски и да търсим съвместен начин за решение на проблемите на хората, защото в 21 век да говорим от сорта на водоснабдяване, канализация, асфалтиране, велоалеи са крайно унизителни за обществото ни ! Идеята ни е заедно с народната представителка Небие Кабак, да бъдем близо до хората и да помагаме за решаване на техните проблеми,,

 

 

PZ News
PZ News
Редактор

3 Коментара

Публикувай коментар

3 коментара