Снимка-интернет

В Регионална библиотека "Н.Фурнаджиев" в Пазарджик е въведена технология за самообслужване чрез радиочестотна идентификация. Проектът, спечелен пред Национален фонд "Култура" през 2022 г., предостави средства за входна система за контрол на достъпа и изнасяне на книги, както и за работна станция за обработка и управление на библиотечния фонд. Системата включва тагове на книгите, софтуер за обвързване на RFID оборудване и система за инвентаризация. Стойността на финансирането е 45 524,16 лв. Библиотеката е първата в страната, която въвежда такава система за подобрено обслужване и удобство на читателите.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара